પ્રથમ પાનુ » અમારો પરિવાર    
     
શ્રી સયાજી વૈભવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય:    
અમારો પરિવાર
ટ્રસ્ટી મંડળ
પ્રમુખ: શ્રી મહાદેવ ર. દેસાઇ
ઉપપ્રમુખ: ડૉ. જિતેન્દ્ર જે. પરીખ
મંત્રી: શ્રી જયપ્રકાશ યુ. મહેતા
કોષાધ્યક્ષ: શ્રી હરિશચંદ્ર યુ.પઢિયાર
સભ્યશ્રીઓ
૧. શ્રી નરેન્દ્રભાઇ હીરાલાલ પારેખ ૩૩. શ્રી સંજયભાઇ દેસાઇ
૨. શ્રી શાંતિલાલ હીરાલાલ પારેખ ૩૪. શ્રી ભરતભાઇ ગાંધી
૩. શ્રી પ્રશાંતભાઇ નરેન્દ્રભાઈ પારેખ ૩૫. શ્રી સતીષભાઇ પટેલ
૪. શ્રી હિરેનભાઇ શાંતિભાઇ પારેખ ૩૬. શ્રીમતી ડા.દિપ્તીબેન અતુલભાઇ દેસાઇ
૫. શ્રી જિજ્ઞેશભાઇ શાંતિભાઇ પારેખ ૩૭. શ્રી અરવિંદભાઇ ડી.પટેલ
૬. શ્રી વિજયભાઇ એમ.મિસ્ત્રી ૩૮. શ્રી જયાનંદભાઇ એલ.જોષી
૭. સુશ્રી ઝરીનાબેન ડોકટર ૩૯. શ્રીમતી અનિતાબેન વશી
૮. શ્રી રાજુભાઇ મરોલીયા ૪૦. શ્રી મનુભાઇ કે.નાયક
૯. શ્રી દેવેન્દ્રભાઇ એસ.નાયક ૪૧. શ્રી દિપકભાઇ પી. પરીખ
૧૦. શ્રી ડાહ્યાભાઇ એસ. દેસાઇ ૪૨. શ્રીમતી જયોતિબેન જે .જોષી
૧૧. ડા. રાજેન શેઠજી ૪૩. શ્રી રાજેષભાઇ ટંડેલ
૧૨. શ્રી લાલિનભાઇ ભકત ૪૪. શ્રીમતી ઉષાબેન નાયક
૧૩. શ્રી દિનેશભાઇ મહેતા ૪૫. શ્રીમતી પદમાબેન દેસાઇ
૧૪. શ્રી ગિરીશભાઇ એચ. દેસાઇ ૪૬. સુશ્રી ઝરીનાબેન કાસદ
૧૫. શ્રી દિનકરભાઇ આર.દેસાઇ ૪૭. શ્રી મગનભાઇ પટેલ
૧૬. શ્રી લલ્લુભાઇ કે. પટેલ ૪૮. શ્રીમતી નિરીક્ષાબેન જે. દેસાઇ
૧૭. શ્રી નટવરલાલ એમ.પારેખ ૪૯. શ્રી યઝદીભાઇ પાતરાવાલા
૧૮. શ્રીમતી ઉમાબેન એચ.ભટ્ટ ૫૦. શ્રી નરેન્દ્રભાઇ દેસાઇ
૧૯. શ્રીમતી કિર્તીદાબેન કે.વૈદ્ય ૫૧. શ્રીમતી માધવીબેન કે. કર્વે
૨૦. શ્રી ભૂપતભાઇ દેસાઇ ૫૨. શ્રીમતી શ્વેતાબેન અજયભાઇ દેસાઇ
૨૧. શ્રી વૈકુંઠભાઇ દેસાઇ ૫૩. શ્રી રમણભાઇ બી. પટેલ
૨૨. ડા. ધર્મવીરભાઇ એમ. ગુ્ર્જર ૫૪. શ્રી નિતીનચંદ્ર સી.મોદી
૨૩. ડા. સ્વાતિબેન ધ્રુવકુમાર નાયક ૫૫. શ્રી દિલીપભાઇ શાહ
૨૪. શ્રીમતી માધવીબેન રાજુભાઇ શાહ ૫૬. શ્રી જયંતિભાઇ સી. નાયક
૨૫. શ્રી અરવિંદભાઇ એમ શાહ ૫૭. શ્રી વસંતભાઇ એમ.નાયક
૨૬. શ્રી સુનિલભાઇ કે પટેલ ૫૮. શ્રી એન.સી.શાહ
૨૭. શ્રી મેહુલભાઇ અરવિંદભાઇ દેસાઇ ૫૯. શ્રીમતી પ્રજ્ઞાબેન બળવંતરાય કેવટ
૨૮. શ્રી કેશવભાઇ કર્વે ૬૦. સુશ્રી ગીતાબેન નટુભાઇ દેસાઇ
૨૯. ડા. રક્ષાબેન આર.દેસાઇ ૬૧. શ્રી ગોર્વધનભાઇ એમ.પટેલ
૩૦. શ્રી દિનેશભાઇ દાસા ૬૨. શ્રી પરેશભાઇ રાઠોડ
૩૧. શ્રી પિયુષભાઇ નાથુભાઇ નાયક ૬૩. શ્રીમતી જયશ્રીબેન દેસાઇ
૩૨. શ્રી કિશોરભાઇ બી. પટેલ ૬૪. શ્રી નાંઢા સાહેબ, જીલ્લા માહિતી અધિકારી