પ્રથમ પાનુ » પારિતોષિક    
     
શ્રી સયાજી વૈભવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય:    
પારિતોષિક:
અમારા વિશિષ્ટ મહેમાનો:  
૧. સ્વામિશ્રી સચ્ચિદાનંદજી
૨. પૂ. મુરારીબાપુ
૩. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી
૪. સ્વામીશ્રી મનિષાનંદજી
૫. પૂ.પા.ગો.શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રી
અન્ય મહેમાનશ્રીઓ
૧. સ્વામીશ્રી નિખિલેશ્વરાનંદજી ૧૧. શ્રી નારાયણ દેસાઇ
૨. ન્યાયમૂર્તિ ધીરૂભાઇ અં. દેસાઇ ૧૨. શ્રી હરિભાઇ કોઠારી
૩. શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા ૧૩. શ્રી કાન્તિ શાહ
૪. શ્રી રઘુવીર ચૌઘરી ૧૪. શ્રી જય વસાવડા
૫. શ્રી સુરેશ દલાલ ૧૫. શ્રી જીતેન્દ્ર દેસાઇ
૬. શ્રી વિષ્ણુ પંડયા ૧૬. શ્રી રાજેન્દ્ર પટેલ
૭. શ્રી ગુણવંત શાહ ૧૭. શ્રી સૌરભ શાહ
૮. સ્વ. શ્રી સોરાબજી એચ. વડિયા ૧૮. શ્રી હરેશ ધોળાકીયા
૯. શ્રી મોતીભાઇ પટેલશ્રી ૧૯. ડો. જીતેન્દ્ર અઢિયા
૧૦. શ્રી ડો.જે.જે.રાવલ ૨૦. શ્રી સુદર્શન આયંગર