શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા

Aug 25, 2017

૮, ઓગષ્ટ

કાર્યક્રમનું નામ:સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા

બાળવક્તાઓને સાંભળી હું ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે આશ્વસ્ત થયો છું.